Ørsta Antirust held til på Liadal i Ørsta, i lokala til tidligare Sandvik Møbler. 

Sidan 2016 har dagleg leiar Andreas Ose Østgaard drive med blant anna understellsbehandling i desse lokala. I 2020 vart enkeltmannsforetaket gjort om til aksjeselskap og satsing på heiltid blei eit faktum. 

Opningstid:

Mandag-Fredag 07:30-16:00